Εμπορικά Καταστήματα

Η ανακαίνιση ενός καταστήματος απαιτεί τεχνικές γνώσεις, ευελιξία και μαεστρία στην εφαρμογή των προτάσεων. 
Βασική μας προτεραιότητα είναι η εναρμόνιση του περιβάλλοντος με νέα διακοσμητικά είδη και η ομαλή συνύπαρξη με στοιχεία του εξοπλισμού που προϋπάρχουν.
Παίρνουμε μέρος σε όλη την διάρκεια της μελέτης – κατασκευής του έργου από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωσή του αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη του συντονισμού και της σωστής εκτέλεσης των εργασιών.

Πρόσφατες Δημιουργίες

H WoodIdea κατασκευάζει τα έπιπλα της σύμφωνα με παραδοσιακές τεχνικές ξυλογλυπτικής, χάρη στους ικανόυς τεχνίτες και στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών. Παρακάτω Θα δείτε διαφορετικά από τα ξύλινα έργα τέχνης που έχουμε δημιουργήσει, συνθέτοντας υλικά με μια συγκεκριμένη ακολουθία εργασιών .